Cennik usług elektrycznych

Prace instalacyjne:

Wyprowadzenie punktu wypustowego jedno fazowego

30 zł/szt.

Wyprowadzenie punktu wypustowego trój fazowego

45 zł/szt.

Wyprowadzenie punktu wypustowego gniazda internetowego

25 zł/szt.

Wyprowadzenie punktu wypustowego gniazda telefonicznego

25 zł/szt.

Wyprowadzenie punktu wypustowego gniazda antenowego

25 zł/szt.

Wyprowadzenie oświetlenia górnego wewnętrznego

35 zł/szt.

Wyprowadzenie oświetlenia bocznego wewnętrznego

30 zł/szt.

Wyprowadzenie oświetlenia zewnętrznego na budynku

40 zł/szt.

Układanie przewodu luzem 3x2,5mm2

1 zł/mb

Układanie przewodu w peszlu 3x2,5mm2

2 zł/mb

Przygotowanie podłoża (bruzdy) do ułożenia kabla

8 zł/mb

Wykucie gniazda pod puszkę

12 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni do 24 modułów

80 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni 36-48 modułów 

130 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni 56-104 modułów 

190 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni powyżej 104 modułów 

280 zł/szt.

Zamontowanie i podłączenie modułu w rozdzielni

10 zł/szt.

 

Prace montażowe - montaż biały:

Zamontowanie gniazda 230 V do przygotowanego punktu

6 zł/szt.

Zamontowanie gniazda Internetowego

8 zł/szt.

Zamontowanie gniazda telefonicznego

6 zł/szt.

Zamontowanie gniazda antenowego

8 zł/szt.

Zamontowanie wyłącznika oświetlenia

5 zł/szt.

Zamontowanie lampy oświetlenia bocznego (wew.)

18 zł/szt.

Zamontowanie lampy oświetlenia sufitowego (wew.)

20 zł/szt.

Zamontowanie lampy oświetlenia (zew.)

25 zł/szt.

 

Sprzęt RTV/AGD podłączenie bez wykonywania instalacji z wpisem do karty gwarancyjnej:

Podłączenia urządzeń AGD

od 40 zł/szt.

Podłączenie bojlera elektrycznego

od 50 zł/szt.

 

Prace elektryczne zewnętrzne (oświetlenie ogrodowe, przyłącze elektryczne itp.)

Ułożenie kabla od 5x4 do 5x35

15 zł/mb

Ułożenie bednarki

10 zł/mb

Ułożenie folii

0,5 zł/mb

Posadowienie punktu oświetleniowego ogrodowego

100 zł/szt.

Wykop ręczny 0,7m głębokości

45 zł/mb

Zasypanie ręczne

25 zł/mb

 

Pomiary elektryczne:

Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego

6 zł/szt.

Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego

11 zł/szt.

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego

3 zł/szt.

Pomiar wyłączników różnicowoprądowych

6 zł/szt.

Oględziny punktu instalacji elektrycznej

2 zł/szt.

Wypisanie protokołów

30 zł/protokół

 

Usterki:

Zlokalizowanie i usunięcie przyczyny usterki cena rozpatrywana indywidualnie.

 

Dojazd:

do 50 km

1 zł/km

pow. 50 km

ustalany indywidualnie

 

Ceny nie zawierają materiałów

Ceny nie zawierają podatku VAT

Podane ceny usług elektrycznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego, są podane do wyliczenia orientacyjnych kosztów ceny usługi.

 

punkt wypustowy - jest to punkt, w którym przewody są pozostawione do montażu konkretnego osprzętu elektrycznego, np. gniazda elektrycznego, włącznika itd.

montaż biały - jest to montaż w fazie końcowej wykonywania instalacji elektrycznej polegający na podłączeniu urządzenia do wcześniej przygotowanych punktów wypustowych. Do montażu białego zalicza się: podłączenie włączników, gniazd, lamp itp.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy