Oferowane usługi:

 • nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi branży elektrycznej (uprawnienia budowlane)
 • montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
  • montaż tras kablowych i przewodów
  • instalacje gniazdek wtykowych
  • montaż oświetlenia
  • tablice rozdzielcze
  • instalacje siłowe
 • budowa linii NN (napowietrzne, kablowe, przyłącza energetyczne)
 • budowa oświetlenia zewnętrznego
 • wykonywanie instalacji TV i SAT
 • pomiary elektryczne
  • impedancji pętli zwarcia
  • rezystancji izolacji
  • rezystancji uziemień 
  • parametrów wyłączników różnicowo – prądowych: czasu i prądu wyzwalania
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych

 

Dobrze wykonana instalacja elektryczna to komfort i gwarancja bezpieczeństwa użytkowników. Musi być ona wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Oferowane usługi spełniają niezbędne wymagania prawa budowlanego oraz obowiązujące przepisy i normy branżowe. Po realizacji przeprowadzamy niezbędne kontrole i pomiary elektryczne wykonanej instalacji w celu sprawdzenia poprawności jej działania i zagwarantowania bezawaryjnej pracy.

Oferta zawiera ponadto naprawy, modernizacje i konserwacje istniejących instalacji elektrycznych w obiektach inwentarskich oraz budynkach mieszkalnych by spełniały obowiązujące przepisy i normy dla tego typu instalacji.

Wykonujemy przyłącza na plac budowy, wszelkiego rodzaju tablice budowlane (prowizorki) stacjonarne i przenośne, które można zwinąć i schować na noc.

Przyłącza napowietrzne przewodem samonośnym do dowolnych obiektów oraz przyłącza kablowe (ziemne) wraz z montażem skrzynek wolnostojących.

Staramy się by nasze usługi były atrakcyjne i fachowe nie tylko pod względem wykonania ale i cenowym.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy